Úvod...vybráno z archeologického mesičníku "Střep"..

        Vážení kolegové a přátelé archeologie..

        Dovoluji si vás upozornit na článek chystaný do příštího čísla našeho časopisu. Vážený kolega, pan profesor Rosebud, pro nás chystá obsáhlou reportáž z nově objevené lokality v peruánských Andách. Konkrétně se jedná o místo poblíž města Cusco, rozkládajícím se na samém konci slepého horského údolí ve výšce kolem 3500 m, které je z velké části vystavěno na inckých zříceninách. Založení města je historiky připisováno Prvnímu Inkovi a v době vrcholného rozkvětu bylo nejdůležitějším a nejvýznamnějším v celé říši.

        Před několika týdny došlo zásluhou přívalového deště k sesuvu půdy na již dříve prozkoumané lokalitě. Při pracích prováděných v rámci odklízení sesuté zeminy byl jedním z pracovníků učiněn fantastický nález vstupu do dříve neprobádaných podzemích prostor. Po předběžném průzkumu, ohlásil profesor O'Kelly (vedoucí archeologické skupiny "PrimalSource" která v oblasti operuje) unikátní objev, podrobnosti ovšem odmítl sdělit...

        Profesor Rosebud s týmem svých spolupracovníků chystá expedici, jejímž cílem je vnést trochu světla do této poněkud záhadné události. Jistě se máme na co těšit. Hodně zdaru profesore !! [msx]


..část zprávy, kterou prof. Rosebud rozeslal svému týmu..

        ..a z důvodů které jsem již předeslal, je žádoucí, abychom zabránili šíření jakýchkoli neopodstatněných poplašných zpráv. S profesorem O'Kellym se budu snažit nadále navázat spojení. Přesto bych rád upozornil Vás, své týmové kolegy na možnost jistého rizika, které....zprávy z tisku..

Výprava archeologů ztracena v Andách

        ...skupina PrimalSource zformovaná kolem hlavního lídra skupiny prof. Leelanda O'Kellyho, provádějící v peruánských Andách archeologický průzkum předinckých andských civilizací, se pohřešuje. Před několika týdny, ohlásila tato skupina objev unikátního byť blíže nespecifikovaného charakteru, který...

        ...v oblasti operují protivládní partyzánské oddíly, které mohou mít na svědomí zmizení...

        ...již čtrnáct dní nejsou zprávy o skupině archeologů...

Expedice prof. Rosebuda po stopách skupiny PrimalSource


Kachlička 2005 © Raven & Drax